Constructii Sibiu

 

 

**Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal**
**Prezenta notă produce efecte începând cu data de: 14.06.2024**
Nota de informare se aplică website-ului nostru: www.constructiisibiu.ro

Constructii Sibiu va face toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră personale, în deplină concordanță cu prevederile regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR” sau „Regulamentul general privind protecția datelor”), precum și cu prevederile oricărei alte legislații, aplicabile pe teritoriul României. În acest document, vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-urile noastre web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Notă de informare, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, sau orice modificări ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-urile noastre versiunea modificată a acestei note, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei pagini.

**Cine suntem și cum ne puteți contacta**

Constructii Sibiu este denumirea comercială a NEXT Pavaje SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Jud. Sibiu, Sibiu, Str. Dimitrie Cantemir 62 C, cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului J32/1762/2023 , cod unic de înregistrare fiscală RO 48831667 (în continuare “Constructii Sibiu” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru că suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați responsabilul Constructii Sibiu cu protecția datelor, la adresa de e-mail office@constructiisibiu.ro sau prin poștă sau curier la adresa: Sibiu, Str. Dimitrie Cantemir 62 C, cu mențiunea: în atenția Responsabilului Constructii Sibiu cu protecția datelor.

**1. De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră personale?**

1.1. Constructii Sibiu colectează „email” pentru contactarea dumneavoastră, în vederea discutării detaliilor referitoare la locul livrării produselor.

1.2. Constructii Sibiu colectează „telefon” pentru contactarea dumneavoastră, în vederea discutării detaliilor referitoare la garanțiile produselor.

1.3. Constructii Sibiu colectează „nume și prenume” pentru contactarea dumneavoastră, în vederea discutării detaliilor referitoare la locul livrării produselor.

**2. Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?**

2.1. Constructii Sibiu:

– Decidem de ce sunt prelucrate datele dumneavoastră personale,

– Decidem cum sunt prelucrate datele dumneavoastră personale și

– Suntem responsabili pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

2.2. Pentru orice informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați responsabilul Constructii Sibiu cu protecția datelor, la adresa de e-mail office@constructiisibiu.ro sau prin poștă sau curier la adresa: Sibiu, Str. Dimitrie Cantemir 62 C.

**3. De la cine colectăm și cum colectăm datele dumneavoastră personale?**

3.1. Constructii Sibiu colectează datele dumneavoastră personale:

 1. a) Direct de la dumneavoastră;
 2. b) Electronic, folosind formularul de pe website.

3.2. Când ne furnizați datele personale ale dumneavoastră?

 1. a) Furnizarea din partea dumneavoastră este permisă și voluntară: telefon, email, nume, prenume, denumire companie;
 2. b) Furnizarea din partea dumneavoastră este permisă și obligatorie: numele și prenumele, datele de facturare.

3.3. Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră personale și această furnizare este voluntară, acest lucru nu vă poate afecta.

3.4. Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră personale și această furnizare este obligatorie, acest lucru vă poate afecta: nu vom putea realiza procesul de facturare și înregistrarea fiscală a relației comerciale cu dumneavoastră, prin urmare nu vă vom putea livra produsele comandate.

3.5. Furnizarea obligatorie a datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

**4. Situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră personale**

4.1. Colectăm date personale: ale cumpărătorilor și/sau clienților.

4.2. Constructii Sibiu este o întreprindere privată.

4.3. Prelucrăm datele dumneavoastră personale din: sectorul privat.

4.4. Prelucrăm datele dumneavoastră personale într-o situație care implică:

 1. a) o activitate care este comercială;
 2. b) o activitate de oferire de bunuri, sau servicii;
 3. c) o activitate online;
 4. d) un contract sau care se referă la o aderare într-un contract;
 5. e) datele dumneavoastră personale, furnizate direct, în calitate de cumpărător sau client.
**5. Folosim procese de profilare automată și decizii automatizate?**

5.1. Putem să colectăm și să prelucrăm ulterior, anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-urilor noastre web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

5.2. Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

**6. Despre scopurile pentru care prelucrăm date personale**

6.1. Scopurile noastre, pentru care prelucrăm date personale, sunt reale, prezente și legitime.

6.2. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, clienți și/sau parteneri, prin intermediul serviciilor puse la dispoziție de Constructii Sibiu, fie prin intermediul contractelor în care Constructii Sibiu este parte, sunt prelucrate în temeiul și cu respectarea art. 5 din Legea 677/2001 și/sau în baza consimțământului persoanei vizate.

6.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate atât în scopul îndeplinirii de către Constructii Sibiu a unor și/sau mai multe obligații asumate prin contractele semnate și implicit în conformitate cu obligațiile ce ne revin în temeiul legislației specifice, inclusiv a protejării intereselor legitime ale Constructii Sibiu (cum ar fi, dar fără a se limita la: protejarea sediilor, punctelor de lucru, eliminarea riscurilor cu privire la fraude informatice și/sau economice, operațiuni de marketing etc.).

6.4. Constructii Sibiu nu prelucrează datele dumneavoastră personale în scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele dumneavoastră personale sunt colectate inițial, fără consimțământul dumneavoastră prealabil.

**7. Păstrarea în timp a datelor dumneavoastră personale**

7.1. Constructii Sibiu poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost prelucrate. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului, pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

**8. Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale**

8.1. După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următo

arelor categorii de destinatari:

– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca și Constructii Sibiu;

– partenerilor noștri de afaceri;

– furnizorilor de servicii sau colaboratorilor externi (ex: servicii de curierat, servicii de plată/bancare);

– autorităților publice;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și/sau serviciilor noastre;

– în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor noastre comerciale legitime.

**9. Drepturile dumneavoastră**

9.1. Conform prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentului (UE) 2016/679), beneficiați de următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul la informare – articolul 13, articolul 14 din GDPR
 2. b) Dreptul de acces la date – articolul 15 din GDPR
 3. c) Dreptul la rectificare – articolul 16 din GDPR
 4. d) Dreptul la ștergerea datelor – articolul 17 din GDPR
 5. e) Dreptul la restricționarea prelucrării – articolul 18 din GDPR
 6. f) Dreptul la portabilitatea datelor – articolul 20 din GDPR
 7. g) Dreptul la opoziție – articolul 21 din GDPR
 8. h) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – articolul 22 din GDPR
 9. i) Dreptul de a se adresa autorității de supraveghere sau justiției

9.2. Pentru exercitarea drepturilor, vă rugăm să ne contactați, folosind detaliile de contact prezentate mai sus.

9.3. Puteți să vă retrageți consimțământul oricând, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

9.4. Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere către Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

**10. Păstrarea confidențialității datelor**

10.1. Vă asigurăm că prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face cu respectarea principiilor stabilite de legislația aplicabilă, în condiții care asigură securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor dumneavoastră și ale terților.

10.2. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, alterării, divulgării, accesului neautorizat sau oricăror alte forme ilegale de prelucrare.

**11. Contact**

11.1. Pentru orice întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, precum și pentru exercitarea drepturilor dvs., așa cum sunt menționate în această notă de informare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@constructiisibiu.ro sau prin poștă sau curier la adresa: Sibiu, Str. Dimitrie Cantemir 62 C.

11.2. Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră în termen de 30 de zile de la data primirii acestora.